kumstovani.cz

Valašské kumštování

Výroční zpráva

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018
SPOLEK VALAŠSKÉ KUMŠTOVÁNÍ
Úvodní slovo:
Největším úkolem našeho spolku v roce 2018 bylo opět uspořádání již tradiční akce, kterou Valašské kumštování je. K úspěchu tak velké akce vede ovšem dlouhá cesta. Je to celoroční práce všech členů spolku, kteří obětují svůj čas a úsilí ke kulturnímu obohacení občanů našeho města a okolí. Jsme rádi, že i minulý rok jsme mohli návštěvníkům Valašského kumštování nabídnout bohatý program. Dolní náměstí ve Valašských Kloboukách obsadili řezbáři, malíři, keramici a jiní řemeslníci, kteří s radostí předvedli návštěvníkům své umění. Doprovodný program zahrnoval nejen vernisáže, výstavy a výtvarné dílny, ale i kvalitní hudbu. Za tři dny se na podiu vystřídalo mnoho interpretů nejen z domova, ale i ze zahraničí.
O úspěchu celé akce svědčí nejen velké množství návštěvníků, ale i pochvalných slov. Jsme rádi, že Valašské kumštování získalo zvuk nejen v našem městě, ale i v širém okolí a zahraničí. Tou největší odměnou je pro nás totiž spokojený návštěvník, který se rád do našeho krásného města vrátí.


Základní údaje o spolku Valašské Kumštování:
Spolek Valašské kumštování vznikl oficiálně 5. května 2008 registrací na Ministerstvu kultury České republiky a schválením stanov. Ustanovující schůze proběhla 12. května 2008 a spolek zahájil svou činnost přihlášením 6 členů. Organizační strukturu tvoří členská schůze jako nejvyšší orgán spolku. Předseda a místopředseda tvoří statutární orgán spolku. K prosinci 2018 měl spolek 11 členů.
Název: Valašské Kumštování
Forma: Zapsaný spolek
Spisová značka: L 13197 vedená u Krajského soudu v Brně
Sídlo: Koželužská 690, Valašské Klobouky, 766 01
IČ: 22737421
Email: valasskekumstovani@email.cz
Web: www.kumstovani.cz Účet: 5546320359/0800– Česká spořitelna


Základními cíli spolku jsou:
• Organizace akce Valašské kumštování
• Podpora místních řezbářů, malířů, sochařů, keramiků a jiných umělců
• Prezentace prvovýrobců a jejich výrobků
• Příprava výstav a vernisáží místních umělců
• Vytvoření výtvarných dílen pro děti i dospělé
• Propagace města Valašské Klobouky a také celého regionu Jižní Valašsko, nyní i mikroregionu Valašské Klobucko
• Spolupráce s městem Valašské Klobouky při soutěžích Sochy do města a Obrazy do města
Činnost spolku v roce 2018:
Administrativní činnost:
V roce 2018 proběhla na jaře i valná hromada. Byly schváleny nové stanovy, proběhla volba výboru spolku, hospodáře i revizora. Byla přednesena výroční i finanční zpráva za rok 2017. Schválil se také členský příspěvek (100 Kč/ rok/ člen spolku). Důležitým administrativní úkonem byla taktéž změna sídla spolku. Změna ovšem ještě nebyla administrativně dokončena. Byl přednesen a poté odsouhlasen plán činnosti na rok 2018. Během roku 2018 proběhlo i dalších 12 průběžných členských schůzí.


Akce:
Předposlední týden v měsíci červnu patřilo dolní náměstí ve Valašských Kloboukách umění. Uskutečnil se již 19. ročník tradiční akce s názvem Valašské Kumštování. I přes nepříznivé počasí si zde našlo cestu velké množství návštěvníků, kteří mohli sledovat zručné ruce místních i přespolních řezbářů, malířů, keramiků a jiných umělců. K vidění byli i dvě výstavy, konkrétně výběr fotografií od umělců z děčínského sdružení STO Z LEDU VEN v galerii Vincúch a děčínského fotografa Bohumila Eichlera v sále valašskoklobouckého podnikatelského centra (VPC). Na své si přišly i děti. Jednak pro ně bylo připraveno páteční Malé dětské kumštování a taktéž mohly v průběhu pátku a soboty navštívit výtvarné dílny
přímo na náměstí. K Valašskému kumštování patří i dobrá muzika a loni tomu nebylo jinak. Ve středu zahájil v areálu VPC 19. ročník Valašského kumštování nadějný britský blues – rockový kytarista Krissy Matthews se svojí kapelou. Předskokanem mu byli metolový Donor. O úspěchu středečního zahájení Valašského kumštování zahraniční kapelou svědčí nejen skvělá návštěvnost, ale zvláště výborná atmosféra, která v areálu VPC panovala. Jen upozorňujeme, že to bylo již potřetí, kdy jsme se rozhodli tuto akci zahájit středečním koncertem. V průběhu pátku a soboty již na hlavním podiu vystoupila pestrá paleta hudebníků nejen z Česka, ale i Slovenska. Páteční hudební program zahájilo folkrockové Jablko noci, poté místní mladá kapela Humor. Po tradičním představení všech účinkujících řezbářů a malířů přišli na řadu Votchi a po nich temperamentní slovenský folklór v podání uskupení Družba z Trenčína. Večer uzavřel rockový Koridor a Eoghan O´Reilly z Irska. Sobotní hudební program načali Over Point a Chaotic age, po nich přišel na scénu Zlínu dobře známý blues – rockový Blue station. Po vyhlášení soutěží Sochy a Obrazy do města na podiu zahrály dvě největší hvězdy minulého ročníku. Nejprve vystoupil americký blues –rockový zpěvák a kytarista Fernando Saunders a poté Tony Ducháček se svojí Garage. Povedený večer ukončil sólový kytarista Gwyn Ashton z Velké Británie.


Proběhly taktéž dvě soutěže, které pořádá zapsaný spolek Valašské kumštování spolu s městem Valašské Klobouky. O vítězích rozhodli svými hlasy sami návštěvníci. V 7. ročníku soutěže Sochy do města zvítězil se svojí dřevěnou sochou s názvem ,,Hraběnka´´ Martin Cigánek z Valašských Klobouk. Jeho socha byla v průběhu akce Setkání muzikantů v Bílých Karpatech umístěna na náměstí a přiřadila se tak k předchozím osmi sochám, které naše krásné náměstí již zdobí. Martin Cigánek zvítězil poměrně jasně. Získal 155 hlasů z celkových 278. Druhé místo obsadil Jaromír Šimák z Újezda s 53 hlasy a pomyslnou bronzovou příčku obsadil Zdeněk Matyáš s 37 hlasy. O poznání dramatičtější byla soutěž Obrazy do města. Ve 4. ročníku této soutěže zvítězila se svým obrazem s názvem „Muži, poď už za mňú dom“ Zuzana Mitášová z Vizovic. Získala 44 hlasů ze 160 možných. Její obraz byl vyvěšen v kanceláři starostky města Valašské Klobouky. Na druhém místě skončil o pouhý jeden hlas Radek Divoš z Brumova – Bylnice, který získal pouze 43 hlasů. Na třetím místě se umístil František Paluška ze slovenské Tlmače s 23 hlasy.


STŘEDA 20. červen 2018
10:00 – 18:00 Řezbáři, malíři, keramici, výtvarníci a ostatní umělci tvoří svá díla
18:30 – 20:00 DONOR (Metal rock)
20:00 – 22:00 KRISSY MATHEW BAND (Blues rock) -Velká Británie
ČTVRTEK 21. červen 2018
10:00 – 18:00 Řezbáři, malíři, keramici, výtvarníci a ostatní umělci tvoří svá díla
19:30 Vernisáž výstavy – STO Z LEDU VEN (Galerie Vincúch)
20:00 Vernisáž výstavy – BOHUMIL EICHLER – fotografie (sál VPC)
PÁTEK 22. červen 2018
09:00 – 19:00 Řezbáři, malíři, keramici, výtvarníci a ostatní umělci tvoří svá díla
09:00 – 11:00 Malé dětské Kumštování
15:30 – 17:00 JABLKO NOCI (Folk rock) – Slovensko
17:00 – 18:30 HUMOR (Rock)
18:30 – 19:00 Představení umělců a programu
19:00 – 20:30 VOTCHI (Rock)
20:30 – 22:00 DRUŽBA (Folklor) – Slovensko
22:00 – 23:30 KORIDOR (Rock_metal)
23:30 – 01:00 EOGHAN O´REILLY (Folk rock) – Irsko
SOBOTA 23. červen 2018
09:00 – 18:00 Řezbáři, malíři, keramici, výtvarníci a ostatní umělci tvoří svá díla
15:00 – 16:30 OVER POINT (Big band)
16:30 – 18:00 CHAOTIC AGE (Rock alternative)
18:00 – 19:30 BLUES STATION (Blues rock)
19:30 – 20:00 Vyhlášení vítězů soutěží
20:00 – 22:00 FERNANDO SAUNDERS (Blues, rock) – USA
22:00 – 23:30 GARAGE and TONY DUCHÁČEK (Rock)
23:30 – 01:00 GWYNA ASHTONA (Blues rock) – Velká Británie
Zhodnocení akce:

19 ročník proběhl opět bez výraznějších komplikací. Po třech vydařených letech nám opět nepřálo počasí. Zvláště v pátek a sobotu bylo již navečer poměrně chladno a občasný déšť nebyl také výjimkou. Na hlavní hudební program bylo náměstí opět po oba dva dny více než slušně zaplněné, avšak mimo hlavní čas byl úbytek návštěvníků kvůli počasí přece jen vidět.
Hudební program byl opět nabitý. Prim hrál opět blues – rock, který je poznávacím znamení našeho hudebního programu. Nelze ale opomenout ale i ostatní hudební styly, kterými se snažíme obohatit naši akci. Nebráníme se ale i lidovému folklóru, který k našemu kraji neodmyslitelně patří. Proto na akci vystoupil i slovenský folklórní soubor Družba, který nám ukázal lidové tance, zvyky a hudbu z druhé strany Bílých Karpat. Každý rok se snažíme dávat šanci i mladým začínajícím kapelám z blízkého okolí. V roce 2018 si tak mohli v hlavním programu zahrát kapely Donor a Humor. Hudební program obohatilo také 6 zahraničních hudebních interpretů, a to nejen ze Slovenska, ale i z Velké Británie, Irska a Spojených států amerických. V příštích letech chceme ale počet zahraničních interpretů spíše snižovat. Ikdyž se jedná o mimořádně hudebně kvalitní muzikanty, zájem o jejich vystoupení spíše klesá, než aby tomu bylo naopak. Valašskokloboucký posluchač si žádá spíše známé domácí či slovenské interprety, což potvrzuje mimořádný zájem o vystoupení např. Tonyho Ducháčka a Garage, Jana Spáleného, Petera Lipu nebo místní Zbořené šopy, Symbiosy, atd. Vyjímkou jsou snad jen středeční koncerty ve VPC, které proto chceme ponechat i se zahraničnícmi interprety. Jedná se totiž o příjemné zpestření hudebního programu. Co se financí týče, za hudební produkci jsme v roce 2018 zaplatili zatím nejvyšší částku, konkrétně to bylo 129.352 Kč. Nejvyšší částka připadla na Tonyho Ducháčka a Garage (23.500 Kč), následoval Fernando Saunders a Krissy Mathew band (oba 17.000 Kč). Dalšími interprety byla kapela Votchi (13.000 Kč), Družba a Blues station (oba 8.000 Kč), Oeghan O´Railly , Gwyn Ashton a Koridor (všichni 6.000 Kč), Chaotic age (3.000 Kč), Donor (2.000 Kč) a Jablko noci (1.500 Kč). Celkovou částku také povýšily náklady na ozvučení (16.000 Kč) a poplatek do svazu autorů OSA (2.852 Kč). Jedinou kaňkou na bezproblémovém hudebním programu bylo zkrácené vystoupení posledního účinkujícího Gwana Ashtona, který se s pořadateli nedohodl na finanční prémii za opožděný program.
S poklesem zájmu o hlasování se potýkali obě soutěže Sochy a Obrazy do města. Celkový počet hlasujících – 278 – není číslo nejvyšší a oproti předchozím ročníkům jsme se dostali na druhé nejmenší číslo v historii těchto soutěží (nejméně 2016 – 255, nejvíce 2015 – 549). Nic na tom nezměnila ani propagace obou akcí nejen ve sdělovacích prostředcích, ale i přímo během trvání akce. Máme za to, že nízký počet hlasujících návštěvníků souvisí i s brzkým ukončením hlasování (v sobotu 18 hodin), kdy spousta návštěvníků teprve přichází na hlavní hudební program. Proto v roce 2019 posuneme vyhlášení výsledků až na 21 hodinu, což znamená ukončení hlasování až 20 hodin. Výsledkem by měl být větší zájem o tyto soutěže.
Kultura akce byla opět na vysoké úrovni. Přispěly k tomu nejen vratné kelímky, které prokazatelně snížily počet odpadu, ale i mobilní toalety. Ty poskytují návštěvníkům velký komfort. Toalety jsou návštěvníkům k dispozici zdarma, ve spolupráci s městem Valašské Klobouky se stále vede debata o jejich zpoplatnění. Máme ovšem za to, že zpoplatnění by vedlo k tomu, že určitá část návštěvníků by využívala proti vůli majitelů toalety restauračních či hospodských zařízení, a hlavně by opět docházelo k vykonávání potřeby v okolí náměstí, zvláště v blízkosti stromů, keřů či budov. O celkové spokojenosti s akcí hovoří mnoho pochvalných slov, které jsme od návštěvníků Valašského kumštování mohli slyšet. To je ta největší odměna pro celý pořadatelský tým.


Zajímavosti:
• Od města Valašské Klobouky bylo vypůjčeno 386 kusů červených (0,3 l) a 608 kusů žlutých kelímků (0,5 l). Vráceno bylo 356 kusů červených a 539 kusů žlutých kelímků. Návštěvníci si tak ponechali 99 vratných kelímků. V roce 2017 to bylo kelímků 65.
• Nejvyšší denní teplota byla v pátek 17 °C a v sobotu 15° C. Oproti minulému roku to byl pokles o 15° C (v pátek) a 13° C (v sobotu).
• Byly vyměněny mince v celkové hodnotě 70.000 Kč. Nejvíce kusů bylo dvacetikorun – 867, poté padesátikoruny – 833, následovaly desetikoruny – 481 a pětikoruny – 460.
• V pořadatelském stánku bylo vytočeno 22 sudů piva, z toho 17 kusů 10° Smíchovské desítky a 5 kusů 12° Mustangu. Oproti minulému roku to je pokles o 13 sudů.
• Bylo vypito 11 litrů alkoholického destilátu Jägermeister a 12 litrů rumu Božkov. Oproti roku 2O17 je to nárust o 8 litrů v případě destilátu Jägermeister i rumu Božkov.
• Spotřeba vína zvláště ve formě svařáku byla 120 litrů. Oproti roku 2017 se jedná o nárust o 7.900 % (1,5 litru)
Hospodaření:
Veškeré hospodaření zapsaného spolku Valašské kumštování lze dohledat v peněžním deníku, který je k výroční zprávě přiložen jako příloha
Poděkování:
Valašské kumštování bylo, je a bude pro návštěvníky zdarma. Za to děkujeme všem sponzorům, kteří nás finančně podporují a s jejichž pomocí se můžou Valašské Klobouky na pár dní stát centrem umění. Velké díky patří zvláště městu Valašské Klobouky v zastoupení starostky města Elišky Olšákové a místostarosty města Martina Janíka. Dále Zlínskému kraji zastoupeného hejtmanem Jiřím Čunkem , Jaroslavu Balouškovi a zaměstnancům kulturního domu, Romanu Petrůjovi a zaměstnancům technických služeb, zaměstnancům městského úřadu Valašské Klobouky, a také mnoha formám a jednotlivcům, konkrétně to jsou: Weekamp doors, Compania, Compania, Janošík okna-dveře, Slavnet networks, Pekařství Střelná, Vizet, Silena Valašské Klobouky, Jubeka, Eurofire, Petr Šuchma – Česká Pojištovna, Výroba Tepla Valašské Klobouky, Orto plus, Doors CZ, Ivan Filák, Michal Kolařík, Region Valašsko, Etron – Zbyněk Ritter, Kolex – Tomáš Maňas, Papírnictví Pavla Miklasová, Oční optika – Petr Šmotek, Galanterie- Jana Psotová, Elektro – Karel Ginter, Modena, Elektro Fusek, Pavel Minařík, Stanislav Výpušťák, Železářství – Františka Hlavičková, Móda Prostějov, FIBO color, Kavárna Dvojka, VPC Valašské Klobouky, Jaroslav Kubík a fotocestovatel.cz.
Dále velké poděkování patří celému pořadatelskému týmu a všem, kteří nám pomáhali. Jmenovitě: Zdeněk Matyáš, Tomáš Kačor, Šárka Klimková, Vlaďka a Miroslav Bistří, Michal Floreš, Jan Mišo, Barbora Ročáková, David Figar, Zuzana Malíčková, Jana Lysáčková, Jan Nahodil, Martin Bělaška, Tomáš Malíček, Zdeňka Kolaříková, Petra Schicková, Lenka Snopková, Tomáš a Jana Hujíčkovi, Martina Psotová a spoustě jiných dobrých lidí, kteří přiložili ruku k dílu. Zvláštní uznání a díky patří předsedovi organizačního výboru Jiřímu Ročákovi.


Plány do roku 2019:
Naším hlavním cílem je uspořádání jubilejního 20. ročníku Valašského kumštování. Opět chceme nabídnout návštěvníkům bohatý program, zaměřený nejen na lidovou zručnost umělců, ale i na doprovodný program formou vernisáží, výstav a výtvarných dílen. Umělcům naopak chceme nabídnout sebeprezentaci a příjemné podmínky pro práci. Následná prezentace je velkou reklamou nejen pro město Valašské Klobouky, ale i celý mikroregion Valašské Klobucko.
k
Zpracoval: Josef Bělaška Ve Valašských Kloboukách 21. května 2019

X